Security System
Geodetów 70/3,Wyszków, Polska
Tel. 695 185 360
E-mail: security.system@wp.pl
Systemy
alarmowe

SYSTEMY ALARMOWE

W celu przybliżenia Państwu naszej oferty w zakresie stosowanego sprzętu SSWiN  opisujemy przykładowe urządzenia montowane na obiektach wraz z opisem ich przeznaczenia. Sprawny alarm to podstawowe zabezpieczenie domu lub firmy. Alarm poinformuje nas o wtargnięciu włamywacza oraz powiadomi Agencję Ochrony. Możliwości systemów alarmowych są wręcz nieograniczone.

System alarmowy to współpraca wielu elementów elektronicznych. Dzięki stosowaniu przez nas profesjonalnych centrali mikroprocesorowych mogą one realizować wiele zaawansowanych funkcji i działać w oparciu o zaprogramowane algorytmy. W  dobie rosnącej przestępczości trudno wyobrazić sobie bezpieczne funkcjonowanie Firmy bez systemu alarmowego. Ich głównym zadaniem jest wykrycie intruz, oraz zasygnalizowanie o zaistnieniu takiego zdarzenia. W zasadzie to samo mógłby zrobić wartownik, ale w tym przypadku trudno nie zauważyć wyższości systemu alarmowego nad człowiekiem. W przeciwieństwie do ludzi system pracuje 24H/dobę, nigdy się nie męczy, jest zawsze czujny i nie potrzebuje odpoczynku.

Sercem każdego systemu alarmowego jest centrala , która steruje wszystkimi elementami systemu, przetwarza otrzymane sygnały, wysyła odpowiednie informacje np. : do stacji monitorowania alarmów dowolnej Agencji Ochrony. Centrala alarmowa powinna być umiejscowiona w dowolnym miejscu, gdzie nie będzie narażona na próby sabotażu lub zniszczenia. Użytkownik komunikuje się z systemem poprzez klawiatury, które na ogół umiejscowione są w pobliżu wejść do budynku. Wszelkie operacje dokonywane na klawiaturach wymagają potwierdzenia indywidualnym kodem użytkownika, co zapobiega przypadkom lub celowym działaniom osób nieuprawnionych. W przypadku zaistnienia na terenie obiektu zdarzeń  np.: sygnału włamania, braku zasilania, czy  sabotaż urządzeń centrale alarmowe bezzwłocznie wysyłają informację do stacji monitorowania alarmów, gdzie podjęte są odpowiednie działania.